Thanh Toán

*Quý khách có thể thanh toán qua hệ thống Internet Banking  của các Ngân Hàng

*Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp AGRIBANK- Nguyễn Như Quỳnh

Chủ Tài khoản số : 64602050 88974.Chi nhánh ,Tân Phú.

TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN ĐÔNG Á :NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Tài khoản số:0102365862. chi nhánh ,Tân Bình,TP.HCM

*TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG: VIETCOMBANK

NGUYỄN NHƯ QUỲNH.Chi nhánh ,Tân Bình.TP.HCM

Chủ Tài khoản số:0441000622523